openingstijden

van de peuterspeelzaal

Peutergroep Kastanjeplein is verbonden aan de Goede Herderschool. De peutergroep maakt voor haar activiteiten gebruik van twee groepsruimten in de school.

De peutergroep is vijf dagen per week geopend. We werken met vaste stamgroepen, zodat uw kind zoveel mogelijk met dezelfde kinderen in een groep zit. In overleg met u kijken we wat voor uw peuter en u de beste dagdelen zijn en plaatsen we uw kind in een van de groepen. Ieder kind heeft een mentor. De mentor is aanspreekpunt voor de ouders.

Per groep zijn er maximaal 16 peuters aanwezig. De peuters zijn 8 uur per week aanwezig. Als uw kind een indicatie heeft voor extra spelen en leren, is uw kind 16 uur per week aanwezig. De indicatie ‘extra spelen en leren’ wordt rond 14 maanden afgegeven door het consultatiebureau.
U kunt uw kind brengen tussen 8.20 uur en 8.45 uur en weer ophalen is tussen 12.15 uur en 12.30 uur of tussen 14.45 uur en 15.00 uur. 

Vakanties
De vakanties van de peutergroep lopen gelijk met die van de Goede Herderschool.

Klik hier voor de vakanties van peutergroep

Herfstvakantie 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Pasen 2 april 2021 t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart valt in de meivakantie
Pinksteren 24 mei 2021 
Zomervakantie 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Studiedagen en lesvrije dagen; er is op deze dagen geen les voor de leerlingen

26-10-2020 lesvrij (studiedag)
11-11-2020 lesvrij
04-12-2020 lesvrij vanaf 12.00 uur (Sinterklaas)
18-12-2020 lesvrij
04-01-2021 lesvrij (studiedag Stichting PCOHS)
29-01-2021     lesvrij
19-02-2021 lesvrij
29-03-2021 lesvrij (studiedag)
25-05-2021 lesvrij (studiedag)
16-06-2021 lesvrij
16-07-2021 lesvrij vanaf 12.oo uur (zomervakantie)

ontwerp en realisatie: Impuls