openingstijden

van de peuterspeelzaal

Peutergroep Kastanjeplein is verbonden aan de Goede Herderschool. De peutergroep maakt voor haar activiteiten gebruik van twee groepsruimten in de school.

De peutergroep is vijf dagen per week geopend. We werken met vaste stamgroepen, zodat uw kind zoveel mogelijk met dezelfde kinderen in een groep zit. In overleg met u kijken we wat voor uw peuter en u de beste dagdelen zijn en plaatsen we uw kind in een van de groepen. Ieder kind heeft een mentor. De mentor is aanspreekpunt voor de ouders.

Per groep zijn er maximaal 16 peuters aanwezig. De peuters zijn 8 uur per week aanwezig. Als uw kind een indicatie heeft voor extra spelen en leren, is uw kind 16 uur per week aanwezig. De indicatie ‘extra spelen en leren’ wordt rond 14 maanden afgegeven door het consultatiebureau.
U kunt uw kind brengen tussen 8.20 uur en 8.45 uur en weer ophalen is tussen 12.15 uur en 12.30 uur of tussen 14.45 uur en 15.00 uur. 

Vakanties
De vakanties van de peutergroep lopen gelijk met die van de Goede Herderschool.

Klik hier voor de vakanties van peutergroep

Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022 
Tweede Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022 
Zomervakantie 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022

Studiedagen en lesvrije dagen; er is op deze dagen geen les voor de leerlingen van de Goede Herderschool

28-9-2021 lesvrij (studiedag)
15-10-2021 lesvrij
03-12-2021 lesvrij vanaf 12.00 uur (Sinterklaas)
24-12-2021 lesvrij
10-01-2022 lesvrij (studiedag Stichting PCOHS)
31-01-2022     lesvrij
25-02-2022 lesvrij (studiedag)
25-05-2022 lesvrij 
27-05-2022 lesvrij 
07-06-2022 lesvrij
08-07-2022 lesvrij 

ontwerp en realisatie: Impuls