openingstijden

van de peuterspeelzaal

Voorkant schoolplein

Peutergroep Kastanjeplein is verbonden aan de Goede Herderschool. De peutergroep maakt voor haar activiteiten gebruik van twee groepsruimten in de school.

De peutergroep is vijf dagen per week geopend. We werken met vaste stamgroepen, zodat uw kind zoveel mogelijk met dezelfde kinderen in een groep zit. In overleg met u kijken we wat voor uw peuter en u de beste dagdelen zijn en plaatsen we uw kind in een van de groepen. Ieder kind heeft een mentor. De mentor is aanspreekpunt voor de ouders.

Per groep zijn er maximaal 16 peuters aanwezig. De peuters zijn 8 uur per week aanwezig. Als uw kind een indicatie heeft voor extra spelen en leren, is uw kind 16 uur per week aanwezig. De indicatie ‘extra spelen en leren’ wordt rond 14 maanden afgegeven door het consultatiebureau.
U kunt uw kind brengen tussen 8.20 uur en 8.45 uur en weer ophalen is tussen 12.15 uur en 12.30 uur of tussen 14.45 uur en 15.00 uur. 

Vakanties
De vakanties van de peutergroep lopen gelijk met die van de Goede Herderschool.

Klik hier voor de vakanties van peutergroep

Herfstvakantie 22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023 
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023 
Zomervakantie 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

Studiedagen en lesvrije dagen; er is op deze dagen geen les voor de leerlingen van de Goede Herderschool

27-9-2022 lesvrij (studiedag)
31-10-2022 lesvrij
05-12-2022 lesvrij vanaf 12.00 uur (Sinterklaas)
23-12-2022 lesvrij
09-01-2023 lesvrij (studiedag Stichting PCOHS)
08-02-2023     lesvrij
24-02-20223 lesvrij (studiedag)
19-05-2023 lesvrij (dag na Hemelvaart)
27-05-2023 lesvrij (studiedag na Pinksteren)
23-06-2023 lesvrij

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls