klachtenregeling

De peuterleidsters zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Goede Herderschool.

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting PCOHS (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam, info@spcohs.nl).

De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangesteld door het bestuur van Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Van Kesteren is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@pcohs.nl.

De (interne) klachtenprocedure van Peutergroep Kastanjeplein is neergelegd in de Klachtenregeling Peutergroep. Kastanjeplein. Klik hier voor het klachtenformulier. 

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.  

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting PCOHS indient.

In het jaar 2019 zijn geen klachten gemeld, klik hier voor het certificaat 'geschilvrij'.

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls