visie en missie

van de peuterspeelzaal

gocap Jolande

Peutergroep Kastanjeplein draagt bij aan de ontwikkeling van uw kind. We doen dit vanuit deze visie:

Wij leren kinderen hun vleugels te ontdekken, zodat zij die kunnen uitslaan.

Wij gaan uit van de behoefte van elk kind aan veiligheid en uitdaging, geborgenheid en ruimte. Op de peutergroep ontdekken de kinderen spelenderwijs de wereld om zich heen en sluiten we aan bij de actieve manier waarop kinderen leren.
We bieden de kinderen een uitdagende omgeving waarbinnen ze waardevolle ervaringen opdoen met leeftijdsgenootjes. Spelend leren is bij ons het uitgangspunt. Dit hebben wij vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Dit kunt u bij ons inzien.

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls