oudercommissie

rondleiding en kennismakings-gesprek

Vindt u het ook leuk om mee te praten, denken en adviseren over wat het beste is voor uw peuter en die van andere ouders? Dat kan. Wij zoeken ouders voor de oudercommissie van de peuteropvang.

Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij wat wij doen. We staan open voor uw mening en advies hierin. Zo kunnen we samen de zo best mogelijke opvang voor alle peuters vormgeven.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Geef dit dan aan bij een van de pedagogisch medewerkers van uw kind of vul onderstaand formulier in.

Op dit moment heeft peutergroep Kastanjeplein geen oudercommissie. Daarom passen wij een Alternatieve Ouderraad toe. Wij moeten en willen u de mogelijkheid geven om ons gevraagd en ongevraagd advies te geven als er dingen veranderen op het gebied van:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, waaronder: kwaliteit van het personeel, groepssamenstelling en groepsgrootte en in het bijzonder het voeren van het pedagogisch beleid
  • Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • De openingstijden
  • Het beleid rondom voorschoolse educatie
  • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Ik heb interesse om deel te nemen in de oudercommissie.


© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls