openingstijden en vakanties

van de peuterspeelzaal

Voorkant schoolplein

Peutergroep Kastanjeplein is verbonden aan de Goede Herderschool. De peutergroep maakt voor haar activiteiten gebruik van twee groepsruimten in de school.

De peutergroep is vijf dagen per week geopend. We werken met vaste stamgroepen, zodat uw kind zoveel mogelijk met dezelfde kinderen in een groep zit. In overleg met u kijken we wat voor uw peuter en u de beste dagdelen zijn en plaatsen we uw kind in een van de groepen. Ieder kind heeft een mentor. De mentor is aanspreekpunt voor de ouders.

Per groep zijn er maximaal 16 peuters aanwezig. De peuters zijn 8 uur per week aanwezig. Als uw kind een indicatie heeft voor extra spelen en leren, is uw kind 16 uur per week aanwezig. De indicatie ‘extra spelen en leren’ wordt rond 14 maanden afgegeven door het consultatiebureau.
U kunt uw kind brengen tussen 8.20 uur en 8.45 uur en weer ophalen is tussen 12.15 uur en 12.30 uur of tussen 14.45 uur en 15.00 uur. 

Vakanties
De vakanties van de peutergroepen lopen gelijk met die van de Goede Herderschool.

De peutergroepen hebben drie studiedagen waarop er geen opvang is. 

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023 
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024  
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024 
Goede Vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag 1 april
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024 
Koningsdag 27 april 2024
Hemelvaart 09 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

Studiedagen en lesvrije dagen; er is op deze dagen geen les voor de leerlingen van de Goede Herderschool

21-9-2023 lesvrij (studiedag) - peuterspeelzaal open
27-11-2023 lesvrij (studiedag) - peuterspeelzaal dicht
05-12-2023 lesvrij vanaf 12.00 uur (Sinterklaas) 
22-12-2023 lesvrij vanaf 12.00 uur (Kerst)
08-01-2024 lesvrij (studiedag Stichting Opwijs) - peuterspeelzaal dicht
16-02-2024     lesvrij (studiedag) - peuterspeelzaal open
28-03-2024 lesvrij (studiedag voor Goede Vrijdag) - peuterspeelzaal open
21-05-2024 lesvrij (studiedag na Pinksteren) - peuterspeelzaal dicht
26-06-2024 lesvrij (studiedag) - peuterspeelzaal open
12-07-2024 lesvrij vanaf 12.00 uur (zomervakantie) 

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls