klachtenregeling

De peuterleidsters zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Goede Herderschool.

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting Opwijs (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam, info@stichtingopwijs.nl).

De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Annette Gieszen is daartoe aangesteld door het bestuur van Stichting Opwijs. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Gieszen is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@stichtingopwijs.nl.

Download hier de klachtenregeling van Stichting Opwijs Opvang

In 2023 waren er geen klachten. Download hier de geschilvrij brief van De Geschillencommissie. 

De (interne) klachtenprocedure van Peutergroep Kastanjeplein is neergelegd in de Klachtenregeling Peutergroep. Kastanjeplein. Klik hier voor het klachtenformulier. 

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.  

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting Opwijs indient.

In het jaar 2023 zijn geen klachten gemeld, klik hier voor het certificaat 'geschilvrij'.

samen groeien

Kastanjeplein 6 
3053 CD Rotterdam

Onderdeel van

Opwijs LOGO RGB payoff

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls