inspectierapport

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Peutergroep Kastanjeplein voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD ziet erop toe dat wij de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen naleven.

Klik hier voor het meest recente inspectierapport:

Het inspectierapport kunt u ook bij ons inzien.

Ons aansluitnummer bij de LRK is 207551273

samen groeien

Kastanjeplein 6 
3053 CD Rotterdam

Onderdeel van

Opwijs LOGO RGB payoff

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls