taalklas

taalklas

Taalklas 2

Op de Goede Herderschool bieden we onderwijs aan nieuwkomers in taalklassen. We bieden taalklassen aan voor kinderen van 6-12 jaar die recent in Nederland zijn komen wonen. Daarnaast is er ook ruimte voor peuters en kleuters. In de taalklassen bieden we de kinderen Nederlands, zodat zij door kunnen stromen naar een reguliere school. 

Aanbod en ontwikkeling

Het is ons doel om de kinderen zo goed mogelijk Nederlands te leren lezen, spreken en schrijven. We vinden het belangrijk dat de kinderen mee kunnen doen en samen kunnen spelen met andere kinderen. Het is daarom ook van belang om te werken aan de brede ontwikkeling en het opdoen van vaardigheden die passen bij de Nederlandse cultuur. Hier besteden we dan ook aandacht aan. Daarnaast zijn er ook rekenlessen en gymnastiek. 

Om de kinderen te volgen en een zo passend mogelijke plaats binnen de reguliere school te bieden toetsen we de leerlingen. Dit doen we aan de start en na iedere 13 weken. Zo monitoren we wat een kind geleerd heeft. 

Onze groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. We kunnen 30 leerlingen plaatsen in de taalklassen.

Ons specialisme is het aanleren van de Nederlandse taal om leerlingen na 40 schoolweken te kunnen plaatsen in een reguliere groep. Bij leerlingen met andere ondersteuningsbehoeften is plaatsing niet mogelijk. 

Voor inschrijven of vragen kunt u contact opnemen met: 

Marleen Thijssen
mthijssen@goede-herderschool.nl 
010 418 95 79

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls