plusklas

meer uitdaging

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig dan het reguliere werk in de klas hen biedt. Binnen de klas krijgen deze leerlingen meerwerk, bijvoorbeeld: verdieping door middel van een plusschrift voor rekenen of plusbladen voor spelling. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, komen in de plusklas. De visie van de school is: In de plusklas van de Goede Herderschool komen alle leerlingen die meer kunnen dan het reguliere schoolwerk tot hun recht. Daarbij wordt gewerkt aan prestaties, zelfontplooiing en sociale competenties.

Dit doen we door middel van projecten, spelletjes en opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn: een vergelijkend warenonderzoek doen, een project over het menselijk lichaam of leren schaken. Door het werk in de klas te ‘compacten’, wordt tijd gecreëerd voor het meerwerk of pluswerk. Dit betekent dat de leerlingen de belangrijke instructiemomenten in de klas meedoen, maar niet alle verwerkingsstof hoeven te maken. 
De tijd die zij zo overhouden, kan worden besteed aan het meerwerk of pluswerk.

Om de leerlingen goed te leren plannen en ze te ‘leren leren’, krijgen ze in de plusklas ook extra huiswerk. Dit is huiswerk waar ze wat meer tijd voor nodig hebben om het af te krijgen. Zo worden ook deze leerlingen voorbereid op de overstap naar de middelbare school.

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls