kernvakken

kwalitatief goed onderwijs

Letters en woorden groep 3

De Goede Herderschool staat voor kwalitatief goed onderwijs. De focus van ons onderwijs ligt op goed onderwijs voor de kernvakken rekenen, lezen, taal en spelling. Voor al deze kernvakken gebruiken we moderne en gecertificeerde lesmethoden. Dit ondersteunen we met digitale middelen als tablets en Chromebooks.

Rekenen
Als kleuter krijgt uw kind spelenderwijs rekenles. Bijvoorbeeld via toevallige rekenmomenten zoals tellen hoeveel leerlingen in de rij staan.

Vanaf groep 3 krijgt uw kind les aan de hand van de rekenmethode Wereld in getallen. Deze methode leert leerlingen rekenen met alledaagse situaties als uitgangspunt. De methode heeft drie niveaus met verschillende leer- en werkboeken. Vanaf groep 5 werken de leerlingen digitaal aan het rekenwerk op een tablet of Chromebook. Hierdoor kunnen ze beter op niveau oefenen en zien ze meteen of het antwoord goed/fout is.

Lezen
In groep 3 start uw kind met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Elke dag leren de leerlingen een nieuwe letter. In de leesmap worden oefenbladen mee naar huis gegeven. U kunt de nieuwe letters thuis met uw kind oefenen.

Vanaf groep 4 is er elke dag een moment waarop de leerlingen stillezen. Plezier in het lezen staat hier centraal. Nieuwsbegrip is een begrijpend leesmethode die leerlingen leesstrategieën aanleert om teksten snel en goed te begrijpen. In groep 4 t/m 8 krijgt uw kind daarnaast methode Blits voor studerend lezen.

Taal en spelling
Taal is op school een wezenlijk onderdeel van de lessen. Het taalaanbod varieert van rijmpjes bij de kleuters tot zinsontleding in de hogere groepen. In de groepen 1/2 werken we met de methode Logo3000 om extra aandacht te besteden aan de woordenschatontwikkeling.

Vanaf groep 4 krijgt uw kind les aan de hand van de methode Taalactief. Er wordt gewerkt aan vaardigheden op het gebied van: luisteren, samenvatten, formuleren, zinsontleding, stellen en spellingsvaardigheden via het werkboek van Taalactief. Daarnaast maken we gebruik van een digitale methode voor spelling, waarbij leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met spelling.

Letterbak
Letterbak 2 Kernvakken

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls