kanjertraining

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Wij zetten de methode Kanjertraining dagelijks in om het sociaal-emotioneel leren te bevorderen.

De Kanjertraining werkt vanuit het uitgangspunt: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Dit oefenen we met toneelstukjes, voorbeeldverhalen, vertrouwensoefeningen of opdrachten waarbij we elkaar beter leren kennen.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, veiligheid, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Leerlingen die zich volgens deze ideeën en afspraken kunnen gedragen, noemen we kanjertijgers. De Kanjerafspraken zijn zichtbaar in de school en in de klas.

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls