handelingsgericht werken

handelings-gericht werken

Handelingsgericht werken

Om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen op de Goede Herderschool te verbeteren, werken we langs de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). We werken op een systematische en doelgerichte manier waarbij we het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarbij gaan we er van uit dat de leerkracht er toe doet. Hij of zij maakt het onderwijsaanbod passen door het af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen. Wij vinden een goede en constructieve samenwerking met ouders daarbij heel belangrijk.

Lesgeven op verschillende niveaus
De instructievakken worden door de leerkracht aangeboden op verschillende niveaus. Dat ziet er in de praktijk als volgt uit:

De leerkracht bespreekt met de leerlingen het doel van de les. Er wordt voorkennis opgehaald: wat weten we al van dit doel? De leerlingen ervaren zo dat nieuwe lesstof aansluit op bekende stof. Vervolgens wordt er eerst samen geoefend en gaan daarna de leerlingen van de verrijkingsgroep en de basisgroep aan het werk. De leerlingen van de verlengde instructiegroep krijgen nog meer instructie. Een korte toelichting bij de drie verschillende instructiegroepen:

1.     Verrijkingsgroep: dit zijn leerlingen die vrijwel zelfstandig door de lesstof heen gaan en behoefte hebben aan meer. Meer van hetzelfde of meer verdieping. Sommige leerlingen van deze groep werken ook in de plusklas.
2.     Basisgroep: deze groep leerlingen krijgt het basisaanbod van de lesstof. De leerlingen doen mee met de uitleg en krijgen zo nodig extra hulp.

3.     Verlengde instructiegroep: de leerlingen uit deze groep krijgen naast de basisinstructie ook nog verlengde instructie. Zij krijgen de lesstof nogmaals uitgelegd in kleinere stapjes en de verwerking van de lesstof is vaak begeleid.

Na de instructie gaan de leerlingen aan het werk. De leerkracht loopt langs om eventueel extra aanwijzingen of feedback te geven. Aan het einde van de les wordt er geëvalueerd of het doel van de les is behaald.

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls