focus op de basis

kwalitatief goed onderwijs

Hendi rekenen

Wij richten ons erop om als school alle leerlingen een sterke basis te bieden op het gebied van taal, lezen, rekenen, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling. Elk kind verlaat de school met voldoende taal- lees- en rekenvaardigheid en met kennis van de (Nederlandse) maatschappij en met sociale vaardigheden.

Rekenen
Vanaf groep 3 krijgt uw kind les aan de hand van de rekenmethode Wereld in getallen. Alle leerkrachten werken met het EDI-instructiemodel waarbij de leerkrachten duidelijke instructie bieden en als rolmodel fungeren. Op de Goede Herderschool werken we met cruciale leerdoelen die de basis zijn voor ons lesgeven. 

Technisch lezen
In groep 3 start uw kind met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Elke dag leren de leerlingen een nieuwe letter. In de leesmap worden oefenbladen mee naar huis gegeven. U kunt de nieuwe letters thuis met uw kind oefenen.

Vanaf groep 4 is er elke dag een moment waarop de leerlingen stillezen. Plezier in het lezen staat hier centraal. 

Spelling

Vanaf groep 4 krijgt uw kind les aan de hand van de methode Staal (spelling). Daarnaast maken we gebruik van de digitale methode dexlex, waarbij leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met spelling.

Thematisch onderwijs

In de groepen 4 tot en met 8 werken we thematisch. De vakgebieden taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie zijn verbonden aan thema's. Het doel van de les is dat leerlingen kennis ontwikkelen door het lezen van rijke teksten. Ze verwerken deze nieuwe kennis in verschillende tussentijdse opdrachten zoals een tijdbalk, mindmap of vendiagram. Ieder thema wordt afgesloten met een grote opdracht waarin alle kennis samenkomt en leerlingen laten zien en horen wat ze geleerd hebben.  

Letterbak

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls