08-09-2021

muzikale start

De Goede Herderschool: meer dan alleen rekenen, lezen, taal en spelling.

De Goede Herderschool in Schiebroek is een christelijke school, waar we door middel van kwalitatief goed onderwijs dagelijks zoeken naar passend onderwijs voor ieder kind. Kortom, de school waar ieder kind telt!

De focus ligt op goed onderwijs voor de kernvakken rekenen, lezen, taal en spelling, maar hiernaast is er ook aandacht voor plezier, talentontwikkeling, een goede voorbereiding op de toekomst en het veilige schoolklimaat.

Klankenkaravaan: een wereldfeest!

Goede resultaten beginnen met plezier. Dit schooljaar zijn we begonnen met een feestelijke opening door middel van een schoolvoorstelling. Alle leerlingen hebben met elkaar een voorstelling gegeven, die ouders met het bespelen van djembés, Afrikaanse bastrommels, didgeridoos, klankschalen, gongs en samba trommels een muzikale reis rond de wereld lieten maken. Met dank aan docenten van de Klankenkaravaan kregen alle kinderen les in zingen, dansen en muziek maken. Daarbij waren de groepen verdeeld over verschillende continenten zoals Azië, Australië, Zuid-Amerika en Afrika.

Talentontwikkeling Op vaste dagen in het jaar werken de leerlingen vanaf groep 5 in zelfgekozen workshops aan doelen op het gebied van sport, koken, filosofie, andere talen zoals Grieks of Spaans, of dans en toneel. Dit gebeurt in samenwerking met docenten van het SKVR en brengt leerlingen kosteloos in aanraking met diverse creatieve vakken, zowel onder als na schooltijd.

Voorbereiding op de toekomst Omdat het steeds belangrijker is dat kinderen goed kunnen typen en met digitale middelen overweg kunnen, is binnen de Goede Herderschool aandacht voor het ontwikkelen van toetsenbordvaardigheid bij onze leerlingen van groot belang. Vanaf dit schooljaar is er voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 kosteloos typetraining. Kinderen oefenen op school en thuis en kunnen aan het einde van de training ‘blind typen’. Hiermee bereiden we de kinderen goed voor op de toekomst en het voortgezet onderwijs.

Een veilig schoolklimaat Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Als school vinden wij het dan heel belangrijk dat iedere leerling zich veilig en geaccepteerd voelt. Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van Kanjertrainingen voor alle leerlingen.

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind en spreekt het bovenstaande u aan? Kijk dan ook eens op onze website www.goede-herderschool.nl en plan een kennismakingsafspraak in.

ontwerp en realisatie: Impuls