16-03-2020

Wethouder op bezoek

Peuters van peuterspeelzaal Goede Herderschool waren vanochtend met veel plezier aan het zingen en bewegen toen wethouder Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) binnenkwam. “Mooi om de verwondering bij de kinderen te zien.”

Sinds dit schooljaar krijgen twee peutergroepen op de Goede Herderschool lessen in het kader van de pilot 'Muziek en bewegen in de voorschool. ' De peuters krijgen wekelijks een uur muziek- en beweegles van SKVR-docent Madeleine Hengst. Daarin staat taalontwikkeling door middel van muziek en bewegen centraal. “SKVR heeft lessen ontwikkeld waarin creativiteit het uitgangspunt is en kinderen zich breed ontwikkelen. In de lessen worden de kinderen uitgedaagd om al hun zintuigen in te zetten en ontdekkend te leren.”

In het aansluitende gesprek met de wethouder hebben de partners de urgentie van de activiteiten die op een andere manier het taalbegrip bevorderen duidelijk gemaakt en de intentie uitgesproken om tot een vervolg te komen. De wethouder onderstreepte het belang en sprak zijn waardering uit voor het initiatief.

De lessen op de Goede Herderschool zijn onderdeel van een bredere pilot die plaats gaat vinden in twintig groepen bij meerdere partners op verschillende locaties in Rotterdam. De pilot is mogelijk gemaakt met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en Meer Muziek in de klas.

ontwerp en realisatie: Impuls