Activiteiten (commissie)

medezeggenschaps-raad

Elk schooljaar is het onze wens om met veel ouders samen leerzame en leuke activiteiten te organiseren. De leden bestaan uit een groep ouders die samen met leerkrachten niet-lesgebonden-activiteiten organiseert. Zo bezorgen we onze kinderen extra plezier op school.

Gedurende het schooljaar is er, naast het reguliere lesprogramma, regelmatig een speciale activiteit voor de hele school of een specifiek leerjaar. Voor zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn dit vaak de hoogtepunten van een schooljaar. Enkele van deze activiteiten zijn te vinden in de activiteitenkalender. Via Social Schools worden ouders op de hoogte gehouden van de activiteiten van de desbetreffende groep van hun kind.

MEEDOEN?

Lijkt het u leuk om een steentje bij te dragen, om onze kinderen een extra leuke tijd te bezorgen? Wilt u samen met andere leden de organisatie van één of meerdere activiteiten op u nemen, neem dan gerust contact op met ouderfunctionaris Jackelien Boog jboog@goede-herderschool.nl en/of adjunct-directeur Lennert van Noppen lvannoppen@goede-herderschool.nl

Kinderboekenweek

Tijdens de jaarlijkse kinderboekenweek die op 4 oktober van start ging was er een opening voor alle leerlingen en de ouders op het plein en in de klas zijn er veel activiteiten gekoppeld aan het thema. Daarnaast wordt tijdens de Kinderboekenweek het lezen nog meer dan normaal gestimuleerd.Zo zijn er een aantal groepen naar de bibliotheek geweest om een voorstelling bij te wonen. Leerlingen konden een boekje kopen bij de boekenkraam. Leerlingen uit de bovenbouw hebben op de laatste dag voorgelezen aan de midden - en onderbouw leerlingen.

Sinterklaasviering

Al een aantal weken zijn we in de groepen bezig met de voorbereiding van het Sinterklaasfeest op 5 december. Jonge leerlingen maken mooie tekeningen en knutselwerkjes voor Sinterklaas, de bovenbouw leerlingen hebben thuis hard aan hun surprises gewerkt.. Er worden ook kruidnootjes gebakken en liedjes gezongen.

Cultuur
Cultuur Traject Rotterdam biedt aan de Rotterdamse basisscholen een cultuurtraject aan. Op school worden er diverse voorstellingen gegeven aan alle groepen. Ook buiten de school gaan de groepen bijvoorbeeld naar een museum.

Natuur en milieu
Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) organiseert elk jaar lessen voor de leerlingen op onze school. Deze lessen vinden plaats in het educatief centrum van Kinderboerderij De Wilgenhof. De onderwerpen en het moment wisselen per jaar en zijn afgestemd op de leeftijd en leefwereld van de leerlingen. Daarnaast gaat groep 7 gedurende het schooljaar naar de educatieve tuin op kinderboerderij de Wilgenhof. Daar hebben wij een stuk grond waar we de tuin voorzien van zaden etc. In het najaar gaan de leerlingen de oogst binnen halen. In de winter komt een educatief medewerker naar school om uitleg te geven over het proces van zaad tot oogst.

Rijke schooldag
Onder schooltijd en tijdens de naschoolse activiteiten worden de bovenbouw – en middenbouw groepen wekelijks samengevoegd in kleine groepjes. Zij krijgen les van een vakleerkracht van de Stichting Kunstzinnige Vormen Rotterdam (SKVR) en van een leerkracht van Halo Jobbing. In elke blok krijgen de leerlingen een andere les/ activiteit aangeboden. Het aanbod bestaat o.a. uit danslessen, beeldende vorming en muzieklessen.

Activiteitenkalender 23 24
Kinderboekenweek 2023

samen groeien

Kastanjeplein 6 
3053 CD Rotterdam

Onderdeel van

Opwijs LOGO RGB payoff

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls