visie en motto

Miriam

De opdracht van de Goede Herderschool is om met ons onderwijs van vandaag leerlingen voor te bereiden op hun plek in de wereld van morgen. We zetten in op het vergroten van de eigenwaarde van leerlingen door hen te zien en te erkennen in wie zij zijn. Samen met ouders / verzorgers willen we luisteren naar leerlingen om te leren van hun wensen en mogelijkheden zodat zij in staat zijn om hun leven te leiden voor nu en in de toekomst.

Daarbij richten we ons erop om als school:
1. … leerlingen primair een sterke basis te bieden op het gebied van taal, lezen, rekenen, burgerschap en
sociaal-emotionele ontwikkeling: Elk kind verlaat de school met voldoende taal- lees- en
rekenvaardigheid, met kennis van de (Nederlandse) maatschappij en met sociale vaardigheden;
2. … leerlingen daarnaast uit te dagen tot brede ontwikkeling, We doen dit zowel onder als na schooltijd
door aanbod op het gebied van wereldoriëntatie, cultuureducatie, sportieve en kunstzinnige
activiteiten. Daarbij werken we waar mogelijk samen met partijen uit de buurt;
3. … leerlingen binnen een veilig klimaat met diversiteit te leren hoe zij elkaar respecteren, verschillen
omarmen en zich verantwoordelijk voelen om dit in de toekomst uit te dragen.
Vanuit onze christelijke levensbeschouwing werken we altijd vanuit een basis van liefde en respect voor jezelf,
de ander en de wereld. 

Klik hier voor een leuk en inspirerend filmpje over de school. In de boodschap van dit verhaal vinden wij onze inspiratie.                        Ons motto is dan ook:

'Samen Groeien'

Meer lezen

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls