ondersteuningsstructuur

ondersteunings-structuur

Binnen stichting Opwijs werken we vanuit een gedeelde visie op ondersteuning. Deze visie is op schoolniveau uitgewerkt in onderstaande afbeelding.

  • Basisondersteuning (niveau 0): vanuit de theorie is dit wat geldt voor en wordt aangeboden aan 100% van de leerlingen. 
  • Ondersteuningsniveau 1: wat theoretisch gezien extra nodig is ongeveer 25% van de leerlingen. 
  • Ondersteuningsniveau 2 en ondersteuningsniveau 3: wat theoretisch gezien extra nodig is voor 5-10% van de leerlingen. 

Klik hier voor een uitwerking van de drie ondersteuningsniveaus. 

Handelingsgericht werken is de basis van onze ondersteuning. We streven er naar om, door middel van observaties en toetsen, elke leerling de ondersteuning te geven die het nodig heeft. Door zo vroeg mogelijk te signaleren en zo adequaat mogelijk te handelen werken wij aan een preventeve aanpak. 

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls