christelijke identiteit

van de Goede Herderschool

pasen Goede Herderkerk

De Goede Herderschool is een basisschool met een protestants-christelijke identiteit. Wanneer u uw kind op de Goede Herderschool aanmeldt, kiest u voor een school die .

Op de Goede Herderschool: 

  • ... vormen en voeden wij op vanuit een christelijke levensvisie, geïnspireerd door de Bijbelse boodschap.
  • ... doen wij dit met respect voor de levensovertuiging van de ouders en van het kind. 


Wat betekent dit in de praktijk? We beginnen en sluiten de schooldag met een gebed en/of een lied. Bijna dagelijks wordt er in de klas een Bijbelverhaal verteld en wordt er met de leerlingen nagedacht over de betekenis van dit verhaal in onze tijd. Christelijke feesten, 
zoals het paasfeest en het kerstfeest, worden met leerlingen en ouders in de kerk of in de school gevierd. In de christelijke identiteit vinden wij ons vertrekpunt om onze leerlingen op te voeden tot evenwichtige mensen, met waarden en normen, die respectvol omgaan met elkaar en hun omgeving.

Gebedsgroep
Een groep ouders komt maandelijks samen en vormen een gebedsgroep. Het is waardevol te mogen bidden en danken voor zowel het personeel, als de leerlingen van de Goede Herderschool.

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls